hayal

POLYANNA ANARŞİST OLDU

İlk gençlik yıllarında Polyanna olarak anılıyordu. Gönlü geniş, ufku genişti. Hayal dünyası bazılarına göre komik, bazılarına göre ütopikti.Hayatın hem içinde…

coverimg_user3225

ADALET KAVRAMI

Adalet Hak ve hukuk Kısacası Adı üstünde İnsanlık Hak gözetenler Hak yemeyenler Hakkını arayanlar Adaleti savunanlar Kötülüklere karşı Haksızlıklara aykırı…

IMG_1375

Aşk Bir Yanılgı 2

Eğer size göre, hoşlandığınız yönler galip geldi ve sevmediğniz tarafları çok da önemli değilse aşk ateşi yavaş yavaş tutuşmaya başlamıştır.…