ACZ’i Mütalâa

Şair, itidalde(ölçülülük)farklı bir ‘gözetleme mekaniğine’, tecessüse sahip .. Gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini perdeye gelişigüzel işlemiyor .. Tahayyül ediyor ve öyle güzel bir kumaş seçiyor ki .. ruhunu adeta nakış nakış işliyor kumaşa .. Hâl dilinden, ben diline geçiyor; ben dilinden hâkim dile ulaşıyor .. o sırada Şairin, ismi gibi Zarif ve ince bir ruha(rikkat) sahip olduğunu anlıyoruz .. ondandır sezemeyişlerimiz.. ondandır karmaşık gelen kelimeleri.. çünkü ruhuna hâkim dil ile bakmıyoruz dolayısıyla özünden çok sözüne vâkıf oluyoruz ..

 

Merve Çiloğlu

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.