Arthur Schopenhauer / Aşkın Metafiziği

Arthur Schopenhauer / Aşkın Metafiziği
“Siz bilgeler, yüksek ve derin bilgili, kim düşünür ve bilir ki, nasıl, nerede, ne zaman her şeyin çiftleştiğini, Neden sevişip öpüşüldüğünü? Yüce bilge söyle bana! Bende ne var? Ne oldu bana? Düşünüp bulun, nerede, nasıl, ne zaman, bu benim başıma neden geldi? ” ( Önsöz )
Bu kitap sürekli dilimizde bulunan ” aşk ” kavramı üzerine bir tez niteliğinde, çok değerli bir kitaptır. 19. Yüzyıl filozofu olan Schopenhauer, aşk kavramına çok farklı bir açıyla bakmış, derin anlamlar aramış ve kendince bunlara cevaplar vermiştir. Bu kitap incelemesinde hem kitabın özetini hem de kendimce altını çizdiğim, beğendiğim aynı zamanda doğru bulduğum cümleleri aktarmak istiyorum. İlk olarak kitap aşk ve hakikat üzerine konuşmalar ile başlar, güzel olan yegâne şeyin hakikat olduğuna karar verilir ve rota bu şekilde çizilip, düşünceler aktarılmaya devam edilir. Schopenhauer’e göre karşı cinse duyulan aşk daha fazla insanın akıl hastanesine sürüklenmesine neden olmaktadır ve asla aşkın gerçekliğinden ve öneminden şüphe duyulamaz. Aşk sadece cinsel dürtüler ile alakalıdır ve türün devamı için gereken şeydir. Aşk gelecek neslin var olmasını belirler. Yani aslında tek amaç türünün olabildiğince saf ve kusursuz olarak ortaya çıkmasını muhafaza etmek, yani doğacak çocuktur.
Kadınlar hakkında birçok yorumda bulunan yazar, erkeklerin sadakatinin kadınlara göre daha az olduğunu söyler. Erkekler değişime özlem duyan varlıklardır. Aşk hakkında bir ispanyol atasözünün şöyle dediğini söyler “Kim aşk için evlenirse, acılarla yaşamak zorundadır. ”
Kitabın tamamı aşkın, türün sürekliliği için doğrudan teminat olduğunu anlatmak ile ilgilidir. Şu anda da birçok konuda haklı olduğunun göstergesi, birçok konuyu öngörmüş ve hala devam edilen problemlere bir bakış açısı sunmuş değerli filozofun bu kitabını okumanızı tavsiye ediyorum.
( Daha önce de bu konu hakkında yazdığım “Nedir bu aşk dedikleri kavram ” yazıma bakınız. )

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.