“CENÂB-I PÎR” MESNEVİSİNDEN

Please log in or register to like posts.

Bismi Yezdân aldı ilhâm bendeniz,
Mustafâdır nûri Peygamberimiz.

Dinle aşık şimdi Mecnûn söylüyor,
Bil ki Pîrim emr-i sânî veriyor.

Hakk teâlâ ikre dedi evvelâ,
Oku yâ Ahmed Muhammed Mustafâ.

Bizde vardır çâr-i ebvâb şüphesiz,
Emr-i sânî verdi Belhî Pîrimiz.

Bâb-ı himmetten alırım ben kuvvet,
Seyyidî Sutân-ı Mevlânâ medet.

Sen medet ey pîr-i pîrân Mevlânâ,
Gel yetiş ey nûr-i sultan şeyhunâ.

Bendegânın cem olup ve geldiler,
Post-i ahmer aşkla kalben öptüler.

Sînemizden arşa kadar âh çıkar,
Kalbimiz âteş-i hicrân hep yakar.

Pîr-i Mevlâna içün derviş yazar,
Yazdı şâir size kalsın yâdigâr.

Kavm-i Boşnâk Pîre dâim sâdikân,
Dinleyin ey cümle gerçek âşikân.

Zât-i vâris her devirden çıkacak,
Çıktı Belh’ten hakk buyurmuş Zât-i Pâk.

(…)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir