Kuran-ı Kerim Işığında Hz. Adem, Eşi ve Çocukları

Please log in or register to like posts.

Asırlardır süre gelmiş bilgilerden biri : ilk insanın Hz. Adem olduğu, Hz. Adem’in kaburga kemiğinden eşinin yaratıldığı,sonra iki dönemde bunların ikiz çocuklarının meydana geldiği, bu ikizlerin çaprazlama olarak evlenmesi ile insan neslinin çoğaldığı yönündedir. Bu yazımda size aslında Kuran-ı Kerim’in bundan çok farklı bir şey söylediğini anlatmaya çalışacağım.

İlk değinmek istediğim konu : kadın cinsinin yaratılması konusudur. Biraz önce söylediğim gibi toplumda kadın cinsinin Hz. Adem’in kaburga kemiğinden var olmuş bir tür gibi bilinmektedir. Peki mensubu olduğumuz dinin kaynağı Kuran-ı Kerim bu konuda ne diyor ? Nisa suresi 1.ayet bu konuda şöyle diyor : ”Ey insanoğlu Rabbinize karşı duyarlı olun, ki Rabbiniz sizi yarattı,bir nefisten yarattı ve o nefisten de eşini yarattı” diyor Kuran-ı Kerim. Her şey apaçık bir şekilde ortada ,erkek nereden yaratıldı ise kadında oradan yaratıldı. İkisi de ortak bir nefisten yaratıldı. Kaburga kemiğinden yaratılma meselesi tamamen İslamın ilk yıllarından günümüze kadar etkisini devam ettirmiş olan israhiliyat akımının etkisinde gelişmiş bir düşüncedir. Tevrat’ın yaratılış hikayesinde Adem’in ilk eşi olarak ”Lilit” ikinci eşi olarak kaburga kemiğinden yaratılmış olan ”Havva” anlatılmaktadır.

Şimdi gelelim ilk insanın yaratılışına. Kuran-ı Kerim’de ilk insan türünün yaratılışı Hz. Adem üzerinden verilmez. Dediğim gibi ilk insan türünün yaratılışından bahseder. Yine Nisa suresi 1.ayette insanın bir nefisten yaratıldığı, daha sonra aynı nefisten eşinin yaratıldığı anlatıldıktan sonra ayetin devamında ”Sonra o hücrelerden bölünme ile pek çok erkek ve kadın yaratıldı” denir. Bu anlatım doğrudan bir insan neslinin yaratılmasına yani birden fazla insanın yaratılmasına işaret eder. Bu konuda ki önemli ayetlerden biri de Hücurat suresi 13.ayettir. ”Ey insanlar sizi biz d ,bir erkek ve bir dişiden ” bu ayette genelde insan neslinin yalnızca bir erkek (hz. Adem) ve bir kadın (Eşi) dan yaratıldığı söylenir. Ancak bilinmesi gereken nokta ayette bir erkek ve bir kadından bahsederken ”zeker” ve ”ünsa” kelimeleri kullanılır. Eğer bu ayette bahsedilen erkek ve kadın : Hz. Adem ve Eşi olsaydı bu ifade ”minez zekerin”, ” vel ünsa” şeklinde olurdu. Yani o bilinen erkek ve bilinen kadın ifadesi geçerdi. Ancak ayetten anlaşılması gereken bir erkek ve biri kadın hücresi olmalıdır. Bu konuda ki bir diğer ayet Zümer suresi 6.ayettir. ”Sizi bir candan (yani ilk bir kaynaktan) yarattı, o kaynaktan da eşini yarattı. O orada sizin için 8 çift canlı indirdi (hayat sahibi kimse) bu ayet yaratılışta birden çok çiftin var olduğunu göstermektedir. Bu konuda ki bir başka ayet Fatıl suresi 11.ayettir. ”Allah sizi topraktan yarattı,sonra nutfeden yarattı (nutfe : döllenmiş yumurta) sonra sizi çiftler yaptı” öncelikle topraktan yarattı ifadesine değinmek isterim. Bu ifade biyolojik bir izahı vardır.Bizim yaşamımız boyunca tükettiğimiz her gıdanın bir toprak geçmişi vardır. Yediğimiz koyunun toprakta biten otları yemesi yada bizim doğrudan topraktan elde ettiğimiz bitki,meyve ve sebzeler ile beslenmemiz gibi. Aslında biz her saniye toprak ile hayat buluyoruz,yani toprağın her saniye hayat verdiği değişim geçirmiş bir form uyuz.

Şimdi gelelim ilk insanın yaratılışına. Kuran-ı Kerim’de ilk insan türünün yaratılışı Hz. Adem üzerinden verilmez. Dediğim gibi ilk insan türünün yaratılışından bahseder. Yine Nisa suresi 1.ayette insanın bir nefisten yaratıldığı, daha sonra aynı nefisten eşinin yaratıldığı anlatıldıktan sonra ayetin devamında ”Sonra o hücrelerden bölünme ile pek çok erkek ve kadın yaratıldı” denir. Bu anlatım doğrudan bir insan neslinin yaratılmasına yani birden fazla insanın yaratılmasına işaret eder. Bu konuda ki önemli ayetlerden biri de Hücurat suresi 13.ayettir. ”Ey insanlar sizi biz d ,bir erkek ve bir dişiden ” bu ayette genelde insan neslinin yalnızca bir erkek (Hz. Adem) ve bir kadın (Eşi) dan yaratıldığı söylenir. Ancak bilinmesi gereken nokta ayette bir erkek ve bir kadından bahsederken ”zeker” ve ”ünsa” kelimeleri kullanılır. Eğer bu ayette bahsedilen erkek ve kadın : hz. Adem ve Eşi olsaydı bu ifade ”minez zekerin”, ” vel ünsa” şeklinde olurdu. Yani o bilinen erkek ve bilinen kadın ifadesi geçerdi. Ancak ayetten anlaşılması gereken bir erkek ve biri kadın hücresi olmalıdır. Bu konuda ki bir diğer ayet Zümer suresi 6.ayettir. ”Sizi bir candan (yani ilk bir kaynaktan) yarattı, o kaynaktan da eşini yarattı. O orada sizin için 8 çift canlı indirdi (hayat sahibi kimse) bu ayet yaratılışta birden çok çiftin var olduğunu göstermektedir. Bu konuda ki bir başka ayet Fatıl suresi 11.ayettir. ”Allah sizi topraktan yarattı,sonra nutfeden yarattı (nutfe : döllenmiş yumurta) sonra sizi çiftler yaptı” öncelikle topraktan yarattı ifadesine değinmek isterim. Bu ifade biyolojik bir izahı vardır.Bizim yaşamımız boyunca tükettiğimiz her gıdanın bir toprak geçmişi vardır. Yediğimiz koyunun toprakta biten otları yemesi yada bizim doğrudan topraktan elde ettiğimiz bitki,meyve ve sebzeler ile beslenmemiz gibi. Aslında biz her saniye toprak ile hayat buluyoruz,yani toprağın her saniye hayat verdiği değişim geçirmiş bir form uyuz. daha sonra değinmek istediğim konu ayette geçen ” sizi çiftler yaptı” ifadesi . Ayette bu ifade için kullanılan kelime ”ezvaca” yani çiftler manasına gelen kelime. Eğer bu ayette sadece tek bir çiftten bahsedilmek istenseydi ”zevceyne” ifadesi kullanılırdı. Buda söylediğim gibi sadece tek bir çift manasına gelirdi.Bu ayet bize yaratılışta sadece tek bir çiftin değil, çiftlerin yaratıldığını kanıtlamaktadır. Bu konuda ki çok önemli ayetlerden biri de Araf suresi 110-11. ayetlerdir. ”Sizi yeryüzüne biz yerleştirdik, yeryüzünde sizin için hayat gerekleri ne ise onları yarattık,sonra sizlere suretler,şekiller verdik, sonra meleklere dedik ki : Adem için secdeye kapanın” bu demek oluyor ki yeryüzüne insan yerleştirildi,hayat gerekleri ne ise onlarda yaratıldı ve daha sonra yaratılan topluluk içinden meleklere Adem’e secde etmeleri söylendi. Şimdi size bu konuda ki en açıklayıcı ayeti aktarmak istiyorum. Ali İmran suresi 33.ayet ”Allah Adem’i , Nuh’u da seçti , İbrahim ailesini de seçti , İmran’ın ailesini de seçti” şimdi burada yapılması gereken şey yalnızca biraz mantıklı düşünmek. Nuh’un peygamber olarak seçilmesi Nuh’un yaşadığı toplum içerisinden sadece Nuh’un seçilmesi anlamına gelmez mi ? Aynı şeyler hem İbrahim hemde İmran’ın ailesi içinde geçerlidir.Eğer bir seçim,seçilme varsa seçilen kişinin yanında seçilebilecek başka alternatiflerinin de olması gerekmez mi ? Nasıl Nuh’un alternatiflerinin arasından , İbrahim’in ailesinin diğer ailelerin arasından seçilmesi,İmran’ın ailesinin diğer ailelerin arasından seçilmesi gibi Adem’in de peygamber olarak seçilmesi yanında daha başka alternatiflerinin olması gerektiği anlamına gelmektedir,bu da sadece ilk insanın değil ,bir insan neslinin yaratılması anlamına gelmektedir. Doğru,mantıklı ve Kuran-ı Kerim’e uygun tanımdır.

Kuran-ı Kerim’de hiç bir çelişki yoktur,onda her şey apaçık bir şekilde anlatılmıştır. Kuran-ı Kerim’i seslendirmek için değil anlamak için okumak , ayetler üzerine düşünmek için, en doğruyu bilmek için okunmalıdır. Hz. Adem’in eşinin , kaburga kemiğinden yaratıldı gibisinden bir ifade asla Kuran’ a uymayıp.tamamen Tevrat’dan geçen bir anlatım olmak ile birlikte,israhiliyatın bir sonucudur. Hem düşünün kendi kaburga kemiğinden yaratılmış olan bir eş ile evlenmesi vahim ve asla kabul edilemez bir şeydir. Aynı şekilde en başta sadece Hz. Adem’in eşinin iki kez ikiz doğum yaparak çoğaldığı daha sonra bu çocukların çaprazlama bir şekilde evlendiği düşüncesini o zaman şeriatta kardeş evliliğinin yapılamayacağı ile ilgili bir şey yoktu gibi ,asılsız,mantık dışı ve zorlama bir izaha hiç gerek yoktur. En başta birçok çiftler vardı ve bunların çocukları bir birleri ile evlendiler, Kuran-ı Kerim’in anlattıkları hiçbir zaman değişmedi Hz. Adem ne anlattı ise Hz. Muhammed’ de onu anlattı. Biz Kuran-ı Kerim’i ve dini kafamıza göre şekillendiremeyiz,bu dini öğrenmenin en doğru yolu bu dinin kitabı olan Kuran-ı Kerim’i okumak,ayetleri üzerinde düşünmektir. O bir rehberdir, O bir nurdur, O bir Furkan’dır. Onda çelişki bulamazsınız. Ve unutmayalım ki biz bu dinin sahipleri değiliz, biz bu dinin talipleriyiz

Her şeyin En Doğrusunu ”ALLAH” Bilir.

Alperen DOĞAN

2 comments on “Kuran-ı Kerim Işığında Hz. Adem, Eşi ve Çocukları

  1. Tebrikler.Allah razı olsun sizden.Bu kaburga ve ikiz çocuk evlenmesi saçmalığını nasıl uydurdular dahası bunlara nasıl inandılar anlayamıyorum…

  2. Resmen içim rahatladı sonunda biri olayı gerçekten anladı dedirttiniz. Işte müslüman toplumdaki olayda bu kulaktan dolma müslümanlık araştırmadan okumadan hatta okuduğunu anlamadan uygulanilan bir din. Cahil toplum ağlayan bir din ve dini keyfine göre yaşayan bir çeşit toplum insanlar diyemiyorum çünkü insan demenin gerçek insanlığa hakaret olduğu bir toplum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir