MİRACIN HEDİYESİ NAMAZ

Please log in or register to like posts.

Yüce Allah insanı  kendisine iman ve ibadet etmek için yaratmıştır. İbadet ise boyun eğme, itaat etme, emrin gereğini yerine getirme gibi manaları ifade eder. İslamın her emir ve yasağına uymak ibadettir. İbadetlerin en önde geleni namazdır. Yüce Allah ilk insan ve peygamber olan Adem (a.s) dan itibaren bütün insanları ”namaz” ibadeti ile sorumlu tutmuş ve bütün peygamberler kavimlerine namaz kılmalarını emretmiştir.

Yüce Rabbimiz ve Sevgili Peygamberimiz namaz üzerinde ısrarla durmuş ve namazlarını kılanlara büyük mükafatlar, kılmayanlara ise ceza olduğunu bildirerek beş vakit namazın kılınmasını teşvik etmiştir ve terkinden sakındırmıştır.

 • Namaz kelimesinin anlamı:

Farsça bir kelime olan namaz Kuran da ”salat”  kelimesi ile ifade edilmektedir. Salat kelimesinin sözcükte iki anlamı vardır

A-) Dua, Kuran-ı Kerim’de bu anlamda kullanılmıştır.

B-) Uylukların başındaki iki tümsek kemiğini heraket ettirmek dini ıslahatta ise namaz peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan ibadettir.

 • Beş vakit namaz kimlere farzdır:

Akıllı ergenlik çağına giren kadın ve erkek her müslüman için farzdır. Namazın farz oluşu kitap sünnet ve icma ile sabittir. Kuran da Yüce Allah buyuruyor ki;

…namazı doğru kılın çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. (nisa4/103)

Bu ayette Yüce Allah günde 5 vakit namaza işaret etmektedir. Kuran da namaz ile ilgili ayetleri ile birlikte günde 5 vakit namazın müminlere farz olduğunu anlıyoruz. Ancak namazların ilk ve son vakitlerini ve nasıl kılınacağını peygamberimiz (a.s) dır. Ona da vahiy meleği cebrail(a.s) öğretmiştir. Ve Ashabına ”Ben nasıl namaz kılıyorsam sizlerde öyle kılın” buyurmuştur. Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür.

Allah (c.c) buyuruyor ki ”Söz veriyorum ki namazlarını vaktinde ve doğru olarak kılana, azab etmem onu sorgu-suale çekmeden cennete koyacağım (hekim)”

Her peygamberin ümmetine son nefesinde vasiyeti namaz olmuştur.

Namaz çok önemli bir ibadet olduğu için namaz kılmayanın imanla ölmesi zayıf bir ihtimaldir. Namaz kılmayanın kalbi kararır ve diğer gühanları işlemekten çekinmez.

Takdil-i erkana riayet etmek vaciptir. Vaciplerinden biri bilerek terkedilirse o namazı tekrar kılmak vacip olur.

Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki;

Hırsızların en büyüğü, namazdan çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmek rüku ve secdelerini hakkıyla yere getiremez.

Herkesin namazında kalbin hazır olmadığı namaza Allahu Teala nazar etmez.

Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmaktır(buhari)

Bir diğer hadisi şerifte ”Bir namazın özürsüz olarak vaktinden sonra kılan seksen hukba cehenneminde yanacaktır. Buyruldu. Bir hukba seksen senedir her senesi üçyüzaltmış gündür. Her günü seksen dünya senesidir.

 • Dünyada Olan Altı Azap

 

 1. Namazı kılmayanın ömründe bereket olmaz.
 2. Allahu Tealanın sevdiği kimsenin güzelliği ve sevimliliği onda kalmaz.
 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez.
 4. Duaları kabul olunmaz.
 5. Onu kimse gerçekten sevmez.
 6. Müslümanların birbirine yaptıkları iyi duaların buna faydası olmaz.

 

 • Ölürken Çekeceği Azaplar

 

 1. Zelil, kütü ve çirkin olur.
 2. Aç olarak ölür.
 3. Çok su içse de susuzluk acısı ile ölür.

 

 • Mezar da Çekeceği Acılar
 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer.
 2. Kabri cehennem ateşi ille doldurulur, gece gündüz onu yakar,cehennem ateşi dünya ateşine benzemez.
 3. Allah’u teala kabrine çok büyük bir yılan  gönderir, dünya yılanlarına benzemez, her gün her namaz vaktin de onu sokar. Bir an olsun onu bırakmaz. 
  • Kıyamette Çekeceği Azaplar

   

  1. Allahu Teala onu kızgın olarak karşılar.
  2. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır.

  Ahiret hayatında  sorgu suale çekilecek ilk ibadet namazdır. Namazın hesabı kolay olursa  diğer işler de kolay olacak.

  Allahım sen bizi namazı hakkıyla eda edenlerden eyle.  Ve hakkı hak olarak gösterip hakka tabii  olmayı, batılı da batıl olarak gösterip batıldan uzak durmayı nasip kısmet eyle.

  Selam ve dua ile…

Kimler Beğendi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir