Terör örgütleri: Nereden geldi, nereye gidiyor?-1

Please log in or register to like posts.

(Öncelikle bu konu tek bir yazıyla anlatılamaz. Bunun için birkaç yazıdan oluşan bir yazı dizisi  kaleme almaya karar verdim. Okuyacağınız yazı ise bu dizinin ilk yazısıdır.)

 

Terör kelimesi Fransızca orjinli bir kelimedir. Ve “Terreur” kelimesinden gelir. Peki, bu “Terreur” nedir? Bu kelime aslında Fransada bir dönemin de adıdır. Fransız İhtilali sonrası başa geçen -1793 martında 1794 temmuzuna kadar- süren dönem terör rejimi veya terör dönemi (regime of terror-regime de le terreur) olarak adlandırılmıştır. Çünkü bu rejim döneminde insanlar dehşet verici infaz, cinayet ve saldırlarla korkutulmuş ve sindirilmiştir.

Bu yüzden terörün kelime anlamı da aynen Fransadaki rejimin adından geliyor.

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Terör; yıldırı demektir. Bu yıldırıyı yapan organizasyonlara terör örgütü, yıldırı fiilini gerçekleştirene ise terörist denilmiştir.

Genel anlamıyla terör;

‘Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.’

Dolayısıyla bu eylemleri yapmak için kurulan organizasyon veya organizasyonlara da “Terör Örgütü” denir. Bu eylemleri yapanlar da “Terörist” olarak nitelendirilir.

Aslında ilk terör örgütlerinin çıkış noktası güçlü-zayıf kavgaları olmuştur. Nispeten zayıf olanın, güçlü olan karşısında ayakta kalması için, güçlü olanın gücünü düşürmek için kullandığı bir araçtır terör. Yani; zayıfın güçlü olanı içten çökertmesidir.

 

Dünyadaki ilk terör örgütü bilinenin aksine Haşhaşîler değil, SCİARİİ dir. SCİARİİ: Milattan önce 65-70 yıllarında günümüzde İsrail toprakları üzerinde kurulmuş aşırı dinci yahudi bir terör örgütüdür. Bağnaz yahudi din adamlarının kurduğu son derece iyi örgütlenmiş, bir dini mezhep olan ”Sicarii” terör hareketi, Kudüs’te yoğunlaştırdığı eylemlerde, çok sayıda insanı acımasızca katletmiş, Düşmanlarını, gündüz ve tercihen tatil günleri kalabalıkların oluştuğu bölgelerde, ”Sica” adını verdikleri ve elbiselerinin altında gizledikleri küçük kılıçlarla öldüren Sicariiler, tarihin ilk terör mağdurlarının doğmalarına neden olmuştur.

Bu örgüt Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapan Yahudilere yönelik terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu örgüt aynı zamanda dünyadaki ilk dini ve etnik temelli terör örgütüdür (PKK, TAMİL ELAAM, FETÖ, DEAŞ, EL NUSRA, HİZBULLAH, EL KAİDE, ETA, IRA, FARC… ın atasıdır)

SİCARİİ hakkında bilinen veya bilinmesi gereken en önemli şeyin “DÜNYADAKİ İLK TERÖR ÖRGÜTÜ” olmalarıdır.

Bir sonraki yazıda(Terör örgütleri: nereden geldi, nereye gidiyor-2) görüşmek üzere…

Sevgi ve selamlarla…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir