9B952CAE-3E9D-4B28-9360-4E5F99059558

BALZAC / GORIOT BABA

  •”Yüreğimiz bir hazinedir; onu bir anda tüketirseniz mahvolursunuz.” •”Duygular her şeyin izini taşır ve mesafeleri kateder.” •”Günümüzde kötülüğün önünde…