Psikoloji Tarihinde Felsefenin Yeri

Please log in or register to like posts.

Psikoloji tarihi hakkında biliyorum ki, birçok şey öğrendiniz. Fakat Felsefe ile psikolojiyi harmanlayarak bu sefer ki yazımı yazmak istiyorum. Zeitgeist ne anlama gelir? İlk olarak bununla başlayalım… Zamanın Ruhu anlamına gelen Zeitgeist, dönemde hakim olan entelektüel, etik, politik ve dini atmosferi anlatmak için kullanılır.  Bir şeyin değerini belirleyen onu öne çıkaran şartların  toplamı olarak da söylenebilir, burada insan zihnini anlama çabasından bahsetmemiz gereklidir insanı anlamak için dünyayı anlamak gerekir bu da tabii ki, Zeitgeist’in önemine vurgu yapar.

17. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemde, zeitgeist kavramı, mekanik ruh anlayışı ve saat benzeri evren anlayışı olarak üç kategoriye ayrılır.  Descartes,  ruh ile bedeni  iki ayrı varlıklar olarak açıklamaya çalışır beden de ruhu etkiler der.  Bu da aslında psikoloji tarihinin başlangıcında çok önemli bir anlayış olmuştur. Mekanik düşüncenin insan bedenine uygulanışı söz konusudur. Burada pozitivizm, materyalizm ve empirizm olarak 3 tane kategoride August Comte’nin de pozitivizme yönelik düşünceleri ile beraber sonuçlara bakma kavramı öne çıkmıştır. Burada pozitivizm nesnel olarak gözlenebilir gerçeklere ve kurgusal varsayımın olmadığına işaret eder materyalizm ise,  her şey  fiziksel terimler ile anlatılabilir der. Empirizm ise, büyük katkısı psikoloji ile alakalı olarak bilgilerin kaynağı duyulardan gelen deneyimlerdir diyerek, John Locke ile beraber adım atmış olmaktadır. Akıl çağının gerçek kurucusu olarak adlandırılır. Burada şunları söyleyebiliriz bilişsel işlevler ile ilgilenmiş filozof John Locke’tur. Sezgisel bilgi yoktur deneyim önemlidir der. Berkeley ise, deneyim vardır. “Var olmak algılanmış olmaktır” der. Varolanlar sadece ikincil niteliklerdir, yani algının kendisi var olandır. Hume ise zihin duyumların toplamıdır der. Bu filozoflara baktığımızda, psikoloji tarihinin  gelişmesinde çok büyük katkılar yarattıklarını söyleyebiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir