Sartre-Bulantı

Bulantı, 20.yy’ın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre’ın ilk romanıdır. Varoluşçuluk akımını benimsemiş ve kitaplarında yer vermiştir.

Öncelikle sizlere varoluşçuluğu açıklamalıyım:

  • Varoluş özden önce gelir.
  • İnsan önce varolur ortaya çıkar sonra kendi özünü kendi belirler.  Bir bakıma insan kendi kendisini seçer. İnsan ahlak bakımından yükümlü sorumluluk sahibidir.
  • Bundan önce teolojik yaklaşımda ise Tanrı insanı yaratır ve sonra varolur. Buradaki sorumluluk tanrıya aittir.

Bulantı kitabında, romanın kahramanı Antonie Roquentin’in içinde yavaşça varoluşçuluğu oluşturan karakterinin dünya karşısındaki düşüncelerini anlatıyor. Başından ufak ufak, çok da abartılmayacak derecede olaylar geliyor. Bu olaylar karşısındaki tutumu ve düşüncelerini okuyoruz.

    Alıntılar:

  •   Anlam verilmek istenirse hayatın bir anlamı vardır. Önce hareket etmek,bir işe girişmek gerekiyor
  • Bir şey, sona ermek için başlamıştır.
  • Hiçbir şey değişmedi,ama yine de her şey başka bir biçimde var olup gidiyor.
  • Benim,varım,düşünüyorum öyleyse varım,varım çünkü düşünüyorum,peki niçin düşünüyorum?
  • Varoluş, insanın sıyrılamadığı bir doluluktur.
Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.