Seyr-i Bahâristân

“Bu baharistandan geç ki nice gülistanlar göresin.” diyerek kapıyı açıp buyur ediyor Bahâristân’ına Molla Câmî Hazretleri.

Eşiği geçince ilk bahçe karşılıyor sizi, daha uğrayıp seyre dalmanız gereken yedi bahçe daha var, sekiz cenneti müşahede etme duasıyla toplayıp heybenize koyacağınız bir sürü çiçek…

Uğradığınız bir bahçede etrafında müritleri ile hasbihal eden bir üstâda rast geleceksiniz mesela. İsmi Ebu’l Hasan Harakânî olan bu zat müritlerine:

“Kâinatta en iyi şey nedir?” diye sorarken, siz de düşünüyorsunuz bunu. Onlar, şöyle cevab veriyorlar:

“Ey şeyh, bunu siz buyurunuz.”

Hazret buyuruyor ki;

“Öyle bir gönüldür ki, içinde daima sevgilinin hâtırası yaşıya…”

İçinizi titretiyor cevap. Hatıraları biriktirmeyi severiz, yâd etmeyi sonra, peki ya Rabbimizin hatrı, hâtırası…bunu tefekkür edelim, seyr tamam olunca. Bir zâta düşecek yolunuz sonra, kalbinizi yoklatacak ve şu nasihati edecek size;

“Eğer dostluk bir karşılık veya bir maksat mukabili ise dünyada dostluktan daha çirkin bir şey yoktur.”

Sonra bir başka bahçe daha, bir şah elinde kalem oğullarına ebedî bir nasihat ihtiva eden bir ferman yazıyor olacak;

“Zamanenin parçaları ömrün sahifeleridir. Onlara güzel iş ve eserlerden başka bir şey yazmayın.”

Sonra bir bahçe daha, Maruf-i Kerhî Hazretleri sizi bekliyor olacak orada ve diyecek ki size;

“Sufi bu âlemde konuktur. Konuğun nazı ise ev sahibine cefâdır.Edepli misafir kendisine verilecek nimetleri bekler; naz ve iddiaya kalkışmaz.”

Her bir bahçeye uğradıkça, kalbi bahar bahçe olan zatları gördükçe kalbinizin çoraklığını da anlayacaksınız o vakit.

“Ne yapmalı?” diyorsunuz okudukça, “ne yapmalı da çorak bir tarladan bir bahâristâna çevirmeli şu kalbi?”

Bir çaresi var elbet, zira ‘iksir-i azamdır nutku ehlullah’ amenna.

“Kalbin bahâristân olur Ezhâr-ı zikrullah ile” buyuruyor Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, ne de hoş bir cümle!

Evliyanın baharistanına kör olanın kalbi çöl kalmaya mahkumdur.

İşte bitti seyr, vakit tefekkür vakti.

Vesselâm.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.